Vedholdenhed - 3-5 år

  • At øve/træne til en bestemt færdighed er opnået fx at cykle
  • At kunne tage tøj på selv
  • At kunne lave en perleplade færdig
  • At kunne blive i en dialog i et givet tidsrum