Vedholdenhed

Vedholdenhed og koncentration handler om at kunne fastholde opmærksomheden.

Her kommer behovsudsættelsen og robustheden bl.a. ind. Når man koncentrerer sig, lukker man både indre og ydre påvirkninger ude.

For at være vedholdende må barnet/den unge kunne tåle modgang og frustrationer.

Eksemplerne for hver aldersgruppe er udarbejdet af pædagoger, lærere og forældre.

Du skal være opmærksom på, at YouTube sætter en eller flere cookies på din enhed, når du afspiller videoen.