Vedholdenhed - 10-12 år

  • At kunne lytte til andre i længere tid
  • At kunne lave en dansk stil
  • At øve sig på tabellerne indtil man kan dem
  • At kunne fortsætte en aktivitet uden at være motiveret