Nysgerrighed

Nysgerrigheden er vigtig for at kunne fordybe sig.

Jo mere nysgerrig man er over længere tid, des mere kan man fordybe sig. 

Fordybelse handler om at blive udfordret ved at arbejde med emner, som man ikke kender i forvejen, eller dybere i emner, som man kun kender lidt til.

Du skal være opmærksom på, at YouTube sætter en eller flere cookies på din enhed, når du afspiller videoen.