Forord

KLAR til Læring er en målrettet pædagogisk indsats for alle børn og unge fra 0-16 år. Målet er, at vi sammen skaber bevægelse, så børn og unge i forpligtende fællesskaber udvikler sig til livsduelige og fremtidsparate mennesker.

Børn i alle aldre lærer hele tiden og alle steder. Og alle børn fortjener, at vi som ansvarlige voksne – både forældre og professionelle - støtter, inspirerer og hjælper børnene, så de lærer de kompetencer, som de skal bruge hele livet.

KLAR til Læring er dermed en indsats, som retter sig mod både forældre og de professionelle voksne i daginstitutionen, dagplejen og i skolen.

Uanset om vi er forældre eller professionelle, så vil vi det bedste for alle børn og unge. Som politikere sætter vi mål for børnenes læring. Mål, som vores dygtige medarbejdere dagligt arbejder for at opnå.

Også forældre har en meget vigtig rolle, fordi mange kompetencer læres hjemme og ved at børnene iagttager forældrene. For eksempel, hvordan forældre tackler frustrationer, taler om og med hinanden og udsætter egne behov. De kompetencer er væsentlige resten af livet.

Forældre behøver ikke at kunne alle bogstavlyde eller danmarkshistorien for at støtte op om den læring, der sker i daginstitutionen, dagplejen og skolen. Men forældrenes daglige støtte, opmuntring og nysgerrige spørgsmål til børnenes hverdag er afgørende vigtig for barnets egen lyst til at lære – hele livet!

Derfor håber vi på et rigtigt godt samarbejde om KLAR til Læring i Hedenstederne.

Med venlig hilsen
Ole Vind
Formand Udvalget for Læring