Vedholdenhed - 13-16 år

  • At kunne organisere, planlægge og udarbejde en længere projektopgave
  • At kunne fokusere på det væsentlige og se bort fra det uvæsentlige
  • At kunne fastholde opmærksomheden ved problemløsning
  • At kunne engagere sig i selvstændige, planlagte og formålsrettede aktiviteter
  • At kunne fortsætte en aktivitet uden at være motiveret