Om KLAR til Læring

I Hedensted Kommune er vi optaget af, at vores børn og unge får de bedste muligheder for at vokse op og møde livet med mod, livsglæde og lyst til læring. Ved at fokusere på de 7 KLAR til Læring-kompetencer, arbejder vi målrettet med at udfolde alle børn og unges potentialer, så de får de bedst mulige forudsætninger for læring, trivsel og udvikling. 

KLAR til Læring skal udfoldes i mødet mellem børn, professionelle og forældre. Det betyder, at de professionelle i sundhedsplejen, dagplejen, daginstitutioner, skoler osv. løbende skal vurdere og tilrettelægge aktiviteter eller særlige læringsforløb, som gør, at børnene arbejder med og styrker de 7 kompetencer. Det betyder også, at de professionelle giver den nødvendige inspiration til forældrene, så de i samværet med deres børn kan være bevidste om børnenes læring – og understøtte den. 

De 7 kompetencer skal ses i forhold til barnets alder og udviklingsniveau, og aktiviteterne skal tilpasses derefter.


Tilblivelsen af KLAR til Læring

KLAR til Læring blev udviklet i 2014 i et tværfagligt samarbejde mellem forskellige fagprofessionelle og forældre og blev taget i brug på hele børne- og ungeområdet det efterfølgende år. De 7 KLAR-kompetencer blev udvalgt på baggrund af iagttagelser i dagtilbud, skoler, ungdomsuddannelser og gennem samtaler med forældre og bygger desuden på neuropsykologisk forskning. 

De 7 KLAR-kompetencer er de, der ud fra en psykologisk vinkel kommer nærmest de vigtigste forudsætninger for at kunne lære. Målet var atfinde en rød tråd i vores tilgang til alle børn og unge i alderen 0-18 år og pege på kompetencer, der er afgørende for fællesskabet.

 

Det neuropsykologiske afsæt 

Neuropsykologi handler om forholdet mellem hjerne og adfærd herunder tænkning og følelser. Børn og unge skal ses som sociale individer i en given kontekst, men de er også produkter af både deres biologi og deres opvækst. Valget af de 7 kompetencer bygger på moderne hjerneforskning og kognitions- og neuropsykologi og omsætter dette til praktisk pædagogik.  

Hvis man ønsker at læse mere om grundlaget for de 7 kompetencer kan følgende bog anbefales: ”Den lærende hjerne” af børneneuropsykologerne Helle Kjærgård, Bente Støvring og Aase Tromborg. Forlaget Frydenlund