Nysgerrighed - 13-16 år

  • At rette nysgerrigheden mod de sociale relationer og tilhørsforholdet til den gruppe som man spejler sig i (identitet)
  • At rette nysgerrigheden mod faglige emner og fordybe sig i længere tid
  • At være nysgerrig på andres holdninger og valg