Nysgerrighed - 10-12 år

  • At bruge nysgerrigheden i en større fordybelse
  • At kunne udfolde sig, hvor man eksperimenterer mere med forskellige materialer i skolefagene
  • At have fokus og nysgerrighed i forhold til mestring af egne færdighede f.eks. ift. forskellige fag og fritidsaktiviteter