Gode omgangsformer - 6-9 år

  • Hjælpe barnet til en forståelse af at der skal være plads til at alle kan være med fx række hånden op, vente på tur, stå i kø, mv.
  • Deltage aktivt og selvstændigt i fællesskabet fx være duks, have ansvarsområder.
  • Lære barnet at kunne samarbejde selvstændigt fx i gruppearbejde
  • Lære barnet at få en forståelse for, samt en accept af forskellighed, forskellige behov fx forståelse for, at andre børn har brug for at lære på en anden måde end en selv. En forståelse for, at ved at behandle alle forskelligt, så bliver de behandlet lige
  • Hjælpe barnet i at have øje på både sig selv og andre i fællesskabet fx du har brug for det, og de andre har brug for det sådan – hvad gør vi