Gode omgangsformer - 10-12 år

Selvstændig og fleksibel brug

Nu bruges de gode omgangsformer og omgangstone selvstændigt, og fleksibelt, og kan bringes i spil i forskellige kontekster fx i fodboldklubben, klassefesten mv.