Gode omgangsformer - 13-16 år

Udfordre, redefinering og specialisering

Her udfordres, redefineres og specialiseres de tillærte gode omgangsformer og omgangstone, hvilket fører til at de unge får ejerskab.