Gode omgangsformer - 3-5 år

Eksempler på opgaver, normer og kommunikation, som kan trænes/øves:

  • Små opgaver og pligter i hverdagen, der inviterer barnet ind som en del af fællesskabet fx hjælpe med at rydde op på værelset, selv hænge tøj på plads, dække bord mv.
  • Lære at følge spillereglerne i forskellige kontekster (f.eks. svømmehallen, legepladsen) eller i forskellige lege eller aktiviteter (f.eks. sanglege, spil mv.)
  • Lære barnet at være opmærksomme på og hjælpe hinanden f.eks. hvis et barn falder og slår sig, hvis en bliver ked af det, hvis en ikke kan løse en opgave
  • Lære barnet god skik f.eks. ikke bøvse og prutte ved bordet og ej slå andre
  • Hjælpe barnet med ikke at sige grimme ting til andre
  • Lære barnet almindelig god høflighed, samt en forståelse for, hvorfor det er meningsfuldt fx at sige: ”Tak for mad”