Behovsudsættelse - 13-16 år

  • At kunne planlægge sine handlinger uafhængigt af følelsesmæssige og fysiske behov f.eks. planlægge og organisere sit skolearbejde
  • At kunne styre selv at stå op om morgenen, selvom at man har lyst til at sove længere