Fortællingen

I Hedensted Kommune vil vi stå på tæer for, at vores børn og unge opnår mest mulig LÆRING.

Det vil vi gøre ved at styrke udviklingen af syv kompetencer, som alle er meget vigtige for opnå læring:

Ved at fokusere på de nævnte kompetencer vil vi arbejde målrettet på at udnytte alle børn og unges potentialer. Der er stadig unge, der ikke kommer i gang med uddannelse og beskæftigelse, og der er undersøgelser, der viser, at for mange børn og unge føler sig triste, ensomme og stressede og mangler forudsætningerne for succes i læring og trivsel.

KLAR til Læring skal udfoldes i mødet mellem børn, professionelle og forældre.

Det betyder, at de professionelle i sundhedsplejen, dagplejen, daginstitutioner, skoler osv. løbende skal vurdere og tilrettelægge daglige aktiviteter eller særlige læringsforløb, som gør, at børnene lærer de syv kompetencer.

Det betyder også, at de professionelle giver den nødvendige inspiration til forældrene, så de i samværet med deres børn kan være bevidste om børnenes læring – og understøtte den.

De syv kompetencer skal ses i forhold til barnets alder og udviklingsniveau, og aktiviteterne skal tilpasses derefter.

Klar til læring – hvor udspringer de 7 kompetencer fra?